Nytt fra oss

Dog på MyDog i Gøteborg Sverige, årets første utstilling...